Bu gönderiyi beğenmek ya da bu gönderiye yorum yapmak için üyelik hesabınıza girin.
ORTAKALAN
 ORTAKALAN haberi 23.10.2019
Güncellenen sektör raporları Ortakakıl Konferansı'nda
21 Kasım’da İstanbul Wow Convention Center’da gerçekleştirilecek Ortakakıl Konferansı'nda Ortakalan'ın hazırladığı sektör raporlarının güncellenmiş verileri de katılımcılarla paylaşılacak

Organize gıda perakendesi, 21 Kasım’da İstanbul Wow Convention Center’da gerçekleştirilecek Ortakakıl Konferansı'nda buluşuyor. Ulusal ve yerel perakende zincirlerinin temsilcilerini ortak gündemler ve paydalar doğrultusunda ‘ortak akıl’ı oluşturmak için bir araya getirecek konferans, tarihi bir misyonu gerçekleştirme yönünde ilk adım olacak.

Konferansta açılış konuşmalarının ardından gıda perakendeciliğinin 2010 yılı sonrasındaki gelişimi verilerle ele alınacak ve sektörün orta vadede geleceğine dair öngörüler katılımcılarla paylaşılacak. Bu bölümde sunulacak olan sektörün gelişim verileri ve öngörüler, Ortakalan tarafından hazırlanan Sektörel Değişim Raporu, Ulusal ve Discount Zincirler Raporu, Yerel Zincirler Raporu kaynak alınarak hazırlandı.

Sektörel Değişim Raporu
Organize gıda perakendesinin ortak hafızası niteliğindeki rapor, 2000'li yılların ikinci 10 yıllık bölümünde gıda perakendesinde yaşanan tüm önemli gelişmeleri, olayın gerçekleştiği dönemde yarattığı etki ve sonrasındaki süreçleriyle bir arada yorumlayarak sunmaktadır. 2010 sonrasındaki her sene için gerçekleşen satın almaları, sektöre yeni katılan veya ayrılan perakende markalarını, önemli yasal düzenlemeleri ve her yıl için verilerle sektörün fiziksel gelişimini ele alan raporda ayrıca perakende sektörünün üst düzey yöneticileriyle birebir görüşmelerle elde edilen geleceğe yönelik değerlendirmeler de yer alır. Bu rapor, Türkiye'de gıda perakendesinin fiziksel gelişimini karşılaştırmalı verilerle sunan ve gerçekleşen önemli gelişmeleri arşiv altına alan dünyadaki tek kaynak yayındır.

Ulusal ve Discount Zincirler Raporu
Rapor, ulusal ve discount zincir marketlerin 2010 yılından itibaren fiziksel gelişimini, Türkiye geneli ve her bir coğrafi bölge için ayrı ayrı şekilde, kıyaslamalı veriler ve üst düzey yöneticilerle birebir görüşmelerle elde edilen geleceğe yönelik yatırım hedefleriyle birlikte ele almaktadır. Bu rapor, Türkiye'de gıda perakendesinde ulusal ve discount zincir marketlerin fiziksel gelişimini karşılaştırmalı verilerle sunan dünyadaki tek kaynak yayındır.

Yerel Zincirler Raporu
Rapor, en az 5 şube ve üstüne sahip organize yerel zincir marketlerin 2010 yılından itibaren fiziksel gelişimini, Türkiye geneli ve her bir coğrafi bölge için ayrı ayrı şekilde, bu firmaların üst düzey yöneticileriyle birebir görüşmelerle elde edilen ve geleceğe yönelik yatırım hedeflerini içeren anket sonuçlarıyla birlikte sunmaktadır. Bu rapor, Türkiye'de gıda perakendesinde yerel zincirlerin fiziksel gelişimini karşılaştırmalı verilerle sunan ve düzenli şekilde yatırım hedeflerini duyuran dünyadaki tek kaynak yayındır.

Ortakalan Konferansı'na katılım gerçekleştirmek için tıklayınız.