Bu gönderiyi beğenmek ya da bu gönderiye yorum yapmak için üyelik hesabınıza girin.
ORTAKALAN
 Etnik Market haberi 26.06.2020
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, ikinci destek paketini değerlendirdi
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, KKTC tarafından Covid-19 ile mücadele için yürürlüğe konan 2'nci Ekonomik Tedbir ve Destek Paketi ile ilgili yazılı açıklama yayınladı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, II. Ekonomik Tedbir ve Destek paketinin temel sıkıntılara cevap olmasa da, salgın nedeniyle açılan yaraların sarılmasına yönelik tedbirler olarak görüldüğünü ve reel sektörü daha kucaklayıcı olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk yaptığı yazılı açıklamada, paketin bazı önemli konularda eksiklikler barındırsa da, üretim sektörlerini destekleyecek açılımlar içerdiğin belirtti.

Açıklamada, “COVİD-19 salgınıyla birlikte, ülke ekonomisi ve özelde sanayi sektörü düşen talepten kaynaklı içeride ve dışarıda pazar bulmakta sıkıntılar yaşamakta,  ithalatta haksız rekabete maruz kalmakta ve girdi maliyetlerindeki artışlardan olumsuz yönde etkilenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Öncelikle uzun vadeli finansmana erişim konusunda mevcut kredi programlarında 15 ay olan vadenin 36 aya çıkarılması ve faiz desteğinin devam etmesinin işletme giderlerini döndürerek, nakit sıkışıklığı yaşayan sektöre olumlu yansıyacağına inanç belirtilen açıklamada ayrıca şunlara değinildi:

“Elektrik teşviklerinin yılsonuna kadar 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarılması, elektrik girdi maliyetlerinin düşürülmesi açısından üreticinin nefes almasını sağlayacaktır. Bu uygulama, zor zamanlardan geçen ve özellikle elektrik yoğun tüketen üreticilerimizin maruz kaldığı haksız rekabete karşı iyi bir destek olacaktır. İhracatta uzun zamandır ödenmeyen navlun destekleri, gümrük vergisi desteği gibi kamunun reel sektöre olan 385 milyon TL’lik ödemenin en geç bir ay içerisinde yapılacak olması, sağlık başta olmak üzere yol, okul gibi altyapı yatırımlarına 500 milyon TL kaynak aktarılması paket içerisinde reel sektörü ve piyasaya ciddi nakit akışı sağlayacaktır. Bununla birlikte altyapı yatırımlarında Organize Sanayi Bölgeleri’ne daha fazla kaynak ayırmak suretiyle, OSB’lerdeki eksik altyapıların tamamlanması ve sanayi yatırımlarının önünün açılmasını da beklemekteyiz.

Üretim sektörlerinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle rekabet edebilirliklerinin artırılması, bu yönde yapılan çalışmaların kalıcı olmasıyla mümkün olabilecektir. Bu kapsamda bir sonraki adımda sanayi sektörüne ayırılan yenilenebilir enerji kotasının artırılması ve elektrik teşviklerinin yüzdesel belirlenmesi ile düşen petrol fiyatları dikkate alındığında LPG ve diğer petrol ürünlerinin de üreticilerine satışında, bazı düzenlemelerin acilen yapılması gerekmektedir. KTSO olarak temennimiz, geçirdiğimiz süreç içerisinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan TaçoyBaşbakan Ersin Tatar ile oluşturulan istişare bağının, III. Paket kapsamındaki çalışmalar için de devam ettirilmesi, bunun yanında, hazırlanacak olan Orta Vadeli Stratejik Plan’da turizm ve yüksek öğretim sektörleri ile birlikte stratejik ürünler başta olmak üzere yerli üretimin de öncelikler arasına alınması yönündedir. Her ne kadar sanayicimizin temel bazı sıkıntılarına cevap vermese de, II. Ekonomik Tedbir paketi, bazı alanlarda yetersiz olsa da, KKTC’de reel sektöre yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı programdır. Umut ediyoruz ki, bu paketle birlikte, hükümetlerin bundan sonraki süreçlerde özellikle mal ve hizmet üretimine dayalı reel sektörün önemini daha fazla anlaması açısından bir dönüm noktası olur.”