Bu gönderiyi beğenmek ya da bu gönderiye yorum yapmak için üyelik hesabınıza girin.
ORTAKALAN
 PINAR haberi 9.06.2021
Pınar Su ve İçecek'te öncelik suyun korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele
Sürdürülebilir yaşam politikasını benimseyen ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için ''iklim değişikliği ile mücadele'' ve ''suyun korunması'' konularına öncelik veren Pınar Su ve İçecek, sınırlı olan doğal su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması konusunda sorumluluk bilinci ile faaliyetlerini sürdürüyor

Hayata geçirdikleri ve yapmayı planladıkları her yeni yatırımda “verimlilik”, “suyun adil paylaşımı ve sosyal eşitlik” ile “çevre sağlığı ve ekosistem devamlılığı” ilkelerini ön planda tuttuklarının altını çizen Pınar Su ve İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, Yaşar Topluluğu’nun kuruluşundan bu yana taviz vermeden yaşattığı sürdürülebilirlik kültürü çerçevesinde faaliyetlerine devam ettiğini; bir su ve içecek markası olarak sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakların etkili ve verimli kullanımını odak noktasında tutarak, tüm ürünlerini kaynağından tüketiciye en modern teknoloji yardımıyla üretmeye ve sunmaya devam ettiklerini dile getirdi. 

Ambalaj Atığı Yönetimi, Atık Su Yönetimi ve karbon nötr ürünler
Son dokuz yılda pet şişe üretiminde kullandıkları ambalaj ve kapak malzemelerinin plastik miktarını düzenli olarak azalttıklarını belirten Koral Kalpaklıoğlu; “Bu kapsamda ambalaj ağırlıklarımızda; 0,5L ürün grubumuzda yüzde 26’ya, 0,33L ürün grubumuzda yüzde 23’e, 1,5L ürün grubumuzda ise yüzde 18’e varan azaltım gerçekleştirdik. Ürün paketlerimizde yapılan gramaj optimizasyon çalışmaları ile shrink ve stretch kullanımında, belirli ürün gruplarında, yüzde 25 ile yüzde 30 arasında azaltım sağladık. Atıkların azaltılması, kaynağında ayrıştırılması, geçici depolanması, taşınması ve geri dönüştürülmesi için yetkilendirilmiş kuruluşlara iletilmesi süreçlerini kapsayan Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurduk. Ambalaj atığı yönetimi konusunda, tüketicilerimize sunduğumuz ürünlerde, üretim ve kullanım sonrasında en az atık üretecek ve çevreye yükümüzü azaltacağımız ambalaj malzemelerini kullanmaya, ürün ambalajlarının tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir özellikte olmasına öncelik vermeye devam edeceğiz. Endüstriyel ve tarımsal faaliyet alanlarından ve yerleşim merkezlerinden uzak, doğal alanlarda konumlanmış, 3 farklı lokasyonda yer alan doğal su kaynaklarımızdan üretim yapıyoruz. Ülke genelinde tüketicilerimiz için temiz, sağlıklı, güvenilir ve nitelikli ambalajlı su temini sağlayan şirketimiz, üretim hattı yıkamalarının yönetimine, evsel ve endüstriyel su kullanımlarının ve dolum firelerinin azaltılmasına yönelik operasyonel iyileştirme faaliyetlerinin sonucunda 2020 yılı atık su miktarını 2019 yılına göre yüzde 20 azaltmıştır. Karbon salımını azaltmaya yönelik iyileştirme çalışmalarına verdiğimiz önem çerçevesinde enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve operasyonel iyileştirme çalışmalarını yıl boyunca sürdürdük. Türkiye’de karbon nötr sertifikalı ürünler üreten ilk içecek firması olarak 2020 yılı karbon emisyonu yoğunluğumuzu baz yıl olan 2010’a kıyasla yüzde 33 oranında azalttık. Pınar Su ve İçecek olarak etkin sürdürülebilirlik yönetimi stratejisi doğrultusunda sürekli izleme ve kontrol prosedürlerini uyguluyor, doğa ve çevre dostu uygulamalar ışığında üretim yapmayı sürdürüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.