Bu gönderiyi beğenmek ya da bu gönderiye yorum yapmak için üyelik hesabınıza girin.
ORTAKALAN
16.09.2020
Sektör bilançoları açıklandı
Sektör Bilançoları, Merkez Bankası ve TÜİK'in ortak çalışması ile idari kayıtları kapsayacak şekilde genişletilerek üretildi. Gıda sanayi, imalat sektöründe ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sektör Bilançoları, 2019 verilerini açıkladı. TÜİK ve Merkez Bankası’nın ortak çalışması neticesinde Sektör Bilançoları daha kapsamlı bir biçimde yeniden kamuoyuna sunuldu. En son 2016 yılında TCMB tarafından yapılan çalışmada anket yoluyla 8 bin 721 girişimin verileri derlenirken, idari kayıtlar üzerinden yapılan 2019 yılı çalışmasında ise bilanço esasına göre defter tutan 730 bin 221 girişimin kayıtları esas alındı. Sektör Bilançoları Araştırması’nın kapsamı, TÜİK tarafından yayımlanan yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerinin ciro büyüklüğü ile kıyaslandığında yaklaşık olarak yüzde 86’lık bir temsil payına sahip firmalardan oluştu.
 
Dönem olarak 2009-2019 yıllarını kapsayan çalışmada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından derlenen gelir tablosu ve bilanço kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan istihdam verisi ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarından derlenen kredi bakiyeleri kullanıldı.

En fazla firma hangi sektörde?
Firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 225 bin 790 ile en başta yer aldı.

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2019 yılı için yüzde 15,8 olarak gerçekleşti. Alt sektörlerin toplam girişim sayısı içindeki payları incelendiğinde sırasıyla fabrikasyon metal ürünleri imalatı yüzde 12,3, gıda ürünleri imalatı yüzde 11,3 ve giyim eşyalarının imalatı yüzde 9,3 ile ilk üç sırayı aldı.

İmalat dışı sektörlerin toplam girişim sayısı içindeki payı 2019 yılı için yüzde 84,2 olarak gerçekleşti. Alt sektörlerin toplam girişim sayısı içindeki payları incelendiğinde toptan ticaret yüzde 17,8, ikamet amaçlı bina inşaatı yüzde 11,4 ve perakende ticaret yüzde 10,4 ile ilk üç sırayı aldı.

En büyük aktif büyüklük imalat sektöründe oluştu
Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2019 yılında toplam aktif büyüklüğü 8 trilyon 591 milyar 115 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 6 trilyon 115 milyar 484 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 2 trilyon 475 milyar 631 milyon TL oldu.

İmalat sektörü 2 trilyon 330 milyar 829 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında en önde geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 1 trilyon 809 milyar 262 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 792 milyar 685 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 492 milyar 819 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 358 milyar 650 milyon TL ile de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

Gıda sanayi, imalat sektöründe ilk sırada
İmalat sektörünün 2019 yılında toplam aktif içindeki payı yüzde 27,1 ve öz kaynaklar içindeki payı yüzde 32 olarak gerçekleşti. Alt sektörler incelendiğinde sırasıyla gıda ürünleri imalatı aktif içindeki payı yüzde 12,2 öz kaynak içindeki payı yüzde 12,3, tekstil ürünleri imalatı aktif içindeki payı yüzde 9,9 öz kaynak içindeki payı yüzde 10,2 ve ana metal sanayi aktif içindeki payı yüzde 9,4 öz kaynak içindeki payı yüzde 9,1 ile ilk üç sırayı aldı.

İmalat dışı sektörlerin 2019 yılında toplam aktif içindeki payı yüzde 72,9 ve öz kaynaklar içindeki payı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Alt sektörler incelendiğinde toptan ticaret sektörü aktif içindeki payı yüzde 20,1 öz kaynaklar içindeki payı yüzde 21, bina inşaatı aktif içindeki payı yüzde 11,9 öz kaynaklar içindeki payı yüzde 8,3, İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri aktif içindeki payı yüzde 10,4, öz kaynaklar içindeki payı yüzde 19,1, elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı aktif içindeki payı yüzde 10, öz kaynaklar içindeki payı yüzde 8,9 olarak gerçekleşti.

En yüksek net satış geliri
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü en yüksek net satış gelirine sahip oldu.

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre 2019 yılında toplam brüt satış 8 trilyon 164 milyar 86 milyon TL, net satışlar ise 7 trilyon 778 milyar 637 milyon TL oldu. Yurtdışı satışlarda imalat sektörü 722 milyar 552 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. Net satış gelirinde en fazla geliri 3 trilyon 289 milyar 112 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü elde etti.

En yüksek net kar imalat sektöründe; en çok net zarar eğitim sektöründe!
Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2019 yılında sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 249 milyar 333 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 118 milyar 249 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 42 milyar 95 milyon TL; mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 21 milyar 10 milyon TL net kar elde etti. Eğitim sektörü 2019 yılını 1 milyar 402 milyon TL ve gayrimenkul sektörü 1 milyar 240 milyon TL net zarar ile tamamladı.

Gıda sektörünün net kâr içindeki payı
İmalat sektörünün toplam dönem net karı içindeki payı 2019 yılı için yüzde 47,4 olarak gerçekleşti.

İmalat sektöründe alt sektörlerin toplam dönem net karı içindeki payları incelendiğinde sırasıyla gıda ürünleri imalatı yüzde 12,6, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı yüzde 9,7 ve ana metal sanayi yüzde 8,5 ile ilk üç sırayı aldı.
 
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü toplam dönem net karı içindeki payı 2019 yılı için yüzde 16,9 olarak gerçekleşti. Sektörde alt sektörlerin dönem net karı içindeki payları incelendiğinde toptan ticaret yüzde 77,1, perakende ticaret yüzde 16,5, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti yüzde 6,4 olarak gerçekleşti.

İnşaat sektörü toplam dönem net karı içindeki payı 2019 yılı için yüzde 7,3 olarak gerçekleşirken, alt sektörlerin dönem net karı içindeki payları incelendiğinde bina dışı yapıların inşaatı yüzde 60,9, bina inşaatı yüzde 27,1 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 6,4 olarak gerçekleşti.

Yurt içi ve yurt dışı satışlar
Yurtdışı satışlarda alt sektörlerde incelendiğinde, 2019 yılında toptan ticaret yüzde 31,1 ile ilk sırayı alırken, daha sonra sırasıyla motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı yüzde 8,7, ana metal sanayi yüzde 6 ve hava yolu taşımacılığı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.

Yurtiçi satışlarda alt sektörlerde incelendiğinde, 2019 yılında toptan ticaret yüzde 26,7 ilk sırayı aldı, sonra sırasıyla perakende ticaret yüzde 8,8, elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim dağıtımı yüzde 4,9 ve gıda imalatı yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

2019 yılında firmaların faaliyet karı ve dönem net karı arttı
Çalışma kapsamındaki tüm firmaların dönem net karı 249 milyar 333 milyon TL, toplam faaliyet karı 442 milyar 997 milyon TL olarak gerçekleşti.