ORTAKALAN
Membership
Signin or sign up for more info

ORTAKAKIL


Basic Info
Address:
Zühtüpaşa Mahallesi Şefik Bey Sokak No: 3/3
Location:
İstanbul
About Us:
Ortakakıl, Perakende sektörüne yönelik yeni çözüm, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve küresel pazarlarda yer alması için, yeni girişimleri ya da var olan girişimlerin yeniliklerini desteklemek amacı ile kurulmuş, sektör odaklı bir girişim destekleme şirketidir.
Ortak Akıl , Marketyo Kurucusu Özer Fırat, Bilgi A.Ş. Kurucusu Orhan Ataç, GPD Yönetim Kurulu Üyesi Erdal... read more
Mission:
Perakende sektörüne odaklı yeni çözüm, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, uygulamaya hazır hale getirilmesinin desteklenmesi, pilot uygulama sahaları oluşturulması, geliştirici girişimlerin yatırım alabileceği ağın yaratılması ya da mevcut ağlara yönlendirme ile bunların küresel pazarlara açılması için çalışırken, yurtiçi ve yurtdışında perakende sektörüne yönelik bireysel katılım yatırımcılığı anlayışının geliştirilmesi amacı ile sektörel... read more
Vision:
Türkiye perakende sektörünün gelişimine katkı sunacak yurtiçinde ve yurtdışındaki çözüm, ürün ve hizmetlerin geliştirilerek küresel pazarlarda da bu çözüm, ürün ve hizmetlerin yer almasını sağlamak.
Service Areas
Retail
Retail Equipment
Retail Technologies
Food
Non-food
Private Label
Logistics
Food Equipments
Food Technologies
Training and consultancy
Ethnic Market
Administration
Local Chains
National Chains
Software
Production